Disclaimer

Belangrijk

De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiënt of bezoeker van deze site. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies!

Beperking van de aansprakelijkheid

De Maatschap Friese Longartsen gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de internetsite. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. De Maatschap Friese Longartsen onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze internetsite bezocht kunnen worden). De Maatschap Friese Longartsen is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner of button) sites van derden. De Maatschap Friese Longartsen is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze internetsite of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de internetsite van derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze internetsite verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.