Bereikbaarheid

telefoon:
MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Harlingen

Medisch Centrum Leeuwarden, lokatie Harlingen

MCL Harlingen is het ziekenhuis voor inwoners van Noordwest Fryslan. Het ziekenhuis vormt één geheel met het MCL in Leeuwarden. Na een aantal naamswijzigingen heet het Harlinger ziekenhuis nu MCL Harlingen en vormt onderdeel van zorgplein Harlingen.
Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat Harlingen een uitstekende ziekenhuisvoorziening heeft. Het speerpunt van ziekenhuis MCL Harlingen is de polikliniek. Vijftien verschillende specialismen houden hier geregeld spreekuur en bieden in Harlingen een laagdrempelige toegang voor mensen die door de huisarts zijn doorverwezen naar de specialist.

Dagbehandeling
Hier worden de patiënten opgenomen voor een korte behandeling of onderzoek, waarbij de patiënt dezelfde dag weer naar huis kan. Ook heeft MCL Harlingen een eigen röntgenafdeling en laboratorium. Wat betreft de vakgroep longziekten van het MCL is er één longarts die spreekuur houdt op lokatie Harlingen: Dr. B.J.W. Venmans

Longartsen Harlingen

De longartsen in dit ziekenhuis zijn:

Dr. B.J.W. Venmans
Brochologie, oncologie en slaapapneu