Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Begeleiding patiŽnten met longkanker

Bij de begeleiding van patiënten met longkanker speelt naast de longarts, de verpleegkundig consulent longoncologie een belangrijke rol.
Deze consulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in longziekten in het algemeen en longkanker in het bijzonder.

U kunt in contact komen met de consulent, via de longarts, tijdens het traject van onderzoeken dat u ondergaat om te bepalen of u longkanker heeft. Wanneer u in aanmerking komt voor een versneld onderzoekstraject, zal de verpleegkundig consultent contact met u opnemen en u begeleiden.

U kunt met de consulent spreken over de onderzoeken, de spanning en emoties die hiermee gepaard gaan en uw vragen en onzekerheden. Het kan ook zijn dat u in contact komt met de consulent wanneer de uitslag longkanker bekend is. De consulent kan u en uw partner/naasten dan ondersteuning geven tijdens uw ziekte en behandeling. Zij zal contact houden met verschillende hulpverleners met wie u te maken krijgt tijdens uw behandeling, om zo de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Natuurlijk houdt u de mogelijkheid om uw vragen aan de longarts te stellen. De begeleiding en informatie van de consulent is vooral aanvullend op wat de longarts met u heeft besproken.

Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de consulent na het gesprek met de longarts over de uitslagen van de onderzoeken. Het kan ook zijn dat u dan al naar huis bent, dan wordt u thuis gebeld.

De consulenten in het MCL zijn:
Mw. N. Beerends
Mw. G. Van der Iest
Mw. I. Visser
Mw. Y. Heeres

U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met de consulent, of een afspraak maken voor het spreekuur van de consulent in het MCL: 

Tel: 058-286 3484, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 13.00-14.00 uur en op vrijdag van 09:30-11:00. Buiten deze tijden kunt u een terugbel afspraak indienen via vpclo@znb.nl. Hierop zal tijdens werkdagen binnen 24 uur gereageerd worden.