Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Hoestpolikliniek MCL

De hoestpoli is speciaal bedoeld voor mensen met chronische hoest. Er is sprake van chronische hoest als de hoestklachten meer dan 8 weken duren. Chronische hoest - zelfs al duidt het niet op een ernstige aandoening - kan uitputtend en invaliderend zijn, of leiden tot sociale isolatie. Daarom moeten deze klachten serieus onderzocht en behandeld worden.

Het bezoek aan de hoestpoli

Alleen de huisarts kan verwijzen naar de hoestpoli van het Medisch Centrum Leeuwarden. Deze poli is een gezamenlijke polikliniek van de longartsen en de keel-, neus- en oorartsen (KNO artsen). Door deze samenwerking kan snel onderzocht worden wat de oorzaak is van het hoesten en is snel bekend welke arts het hoesten kan behandelen.

Chronische hoest wordt vaak veroorzaakt door astma, neus- bijholteproblematiek of een teveel aan maagzuur in de slokdarm: allemaal aandoeningen die goed behandelbaar zijn. Helaas hebben veel patiënten met chronische hoest teleurstellende ervaringen met verschillende behandelingen. Zij zijn daardoor geneigd hun aandoening als permanent en ongeneeslijk te beschouwen. Meestal is dit echter een misvatting. Wel is het zo dat het oplossen van het complexe hoestprobleem ervaring en geduld vereist en dat een goede samenwerking tussen verschillende specialisten noodzakelijk is.

Afspraakbevestiging

Voor een afspraak op de polikliniek is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Nadat de verwijzing van de huisarts bij de hoestpoli is binnengekomen, belt de secretaresse van de polikliniek de patiënt om een afspraak te maken. Vervolgens ontvangt de patiënt per post een folder met daarin de gemaakte afspraken en de aanwijzingen voor de voorbereidingen op het onderzoek.

Naar de hoestpoli

Op de afgesproken dag en tijd heeft de patient een consult met de longarts en de KNO arts. Zij nemen samen met de patient de ingevulde vragenlijsten door en lichten toe hoe de middag verder verloopt.

Het is van belang om te achterhalen wat de oorzaak is van het hoesten. Dit gebeurt door verschillende onderzoeken:

Het bezoek aan de hoestpoli duurt ongeveer 4 uur.

Meer informatie voor huisartsen op het besloten deel van de website.