Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Longfunctie-afdelingen

De longfunctie-afdeling van het MCL is gelegen naast de polikliniek Longziekten op de 1e etage (route 61), en heeft geen ontvangstbalie. U meldt zich daar door uw ponskaartje in het daarvoor bestemde bakje te leggen. De longfunctielaborant haalt u op uit de wachtruimte.

In Harlingen vindt u de longfunctie-afdeling op afdeling H. U meldt zich bij de secretaresse van de longarts in gang H.

Medewerkers van de Longfunctieafdeling MCL Leeuwarden:

Mw. T. Bakker
Mw. L. Engelsma
Mw. L. Fokkema- de Bruin
Mw. T. Offinga-v Dijk
Dhr. P. Westra
Dhr. R. Werkhoven
Dhr. M. Westra
Mw. E. Stuurop (hoofd)

 IMG_0970.JPG  ''
Informatie over longfunctie-onderzoek, klik hier.