Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Medisch Centrum Leeuwarden

Aandachtsgebieden

Alle longartsen die werkzaam zijn in het MCL bedrijven de longgeneeskunde in volle omvang. Ze hebben echter wel gekozen voor een zekere taakverdeling binnen hun vakgebied om zo hun deskundigheid binnen bepaalde onderdelen van de longziekten te vergroten. Zo worden patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zoals slaapapneu-syndroom meestal begeleid door de longartsen Venmans. Patiënten die wegens longkanker in aanmerking komen voor een behandeling met chemotherapie of endobronchiale therapie worden gezien door de longarts Venmans. Mw Ten Brinke heeft een coördinerende taak bij de obstructieve longziekten (astma en COPD). Longarts Van der Maten superviseert de longfunctieafdeling en longarts Koppers heeft als aandachtsgebied longrevalidatie.

Opleiding

De vakgroep heeft de volledige bevoegdheid tot het opleiden van longartsen; hoofdopleider is dr. Ten Brinke.

De spreekuren op de polikliniek worden gedaan door de longartsen, i.s.m. longartsen in opleiding. De longartsen in opleiding staan onder directe supervisie van de longartsen.

Longartsen Medisch Centrum Leeuwarden

De longartsen in dit ziekenhuis zijn:

Dr. A. ten Brinke
Ernstig astma.
Dr. R.J.H. Koppers
COPD, longrevalidatie en inspanningsfysiologie.
Dr. B.J.W. Venmans
Bronchologie, oncologie, en slaapapneu.
Drs. F.H.M. van Vollenhoven
Oncologie, palliatieve zorg en infectieziekten.
Drs. J. van der Maten
Longfunctie en longfysiologie, pulmonale hypertensie, interstiitiële longziekten en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, lid binnen NVALT werkgroep PH.LF, COPD.
Drs. W. H. van Geffen
COPD en longoncologie