Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Poliklinieken

wachtk MCL.jpg balie MCL.JPG
balie MCL

Afspraak maken

De polikliniek Longziekten is op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereikbaar.

MCL: (058) 286 61 90: u krijgt dan een keuzemenu (kies 1 voor het maken van afspraken en 2 voor informatie)

MCL Harlingen: (0517) 499 877 of het algemene afsprakennummer: (0517) 499 881

''

Voorbereiding thuis

Wanneer  u een afspraak hebt gemaakt bij een van de longartsen, is het verstandig wanneer u zich op dit bezoek kort voorbereidt.

Als u voor de eerste keer bij de longarts komt, of voor een jaarlijkse controle, kunt u hiervoor de voorbereidende vragenlijst vooraf thuis uitprinten en invullen. De longarts zal dit formulier tijdens het consult met u bespreken waardoor het gesprek kan hierdoor nog beter kan verlopen.

Polikliniek

Wat heeft u nodig bij uw bezoek aan de polikliniek:

  • de verwijsbrief van uw huisarts
  • lijstje met de medicijnen die u gebruikt.

Voorafgaand aan uw eerste bezoek aan de longarts zal er eerst een röntgenfoto van de longen worden gemaakt en een longfunctieonderzoek worden gedaan. U gaat eerst op het afgesproken tijdstip naar de betreffende onderzoeksafdeling (radiologie, route 77, en/of longfunctieafdeling, route 61). Na afloop van de onderzoeken kunt u zich melden bij de polikliniek longziekten (route 60).

De spreekuurassistente zorgt voor de ontvangst, begeleidt het spreekuur en coördineert in overleg met de longarts en de patiënt eventuele vervolgonderzoeken en afspraken.

Het eerste bezoek aan de longarts bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Indien er nog uitgebreider longfunctieonderzoek of andere onderzoeken nodig zijn, wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Als alle onderzoeken bij u zijn afgerond dan komt u op afspraak bij de longarts terug om de resultaten te bespreken

Folder “de polikliniek Longziekten”

secr leeuwarden.jpg secretariaat MCL.JPG

Het secretariaat van de polikliniek Longziekten:
Mw. E. Stuurop
Mw. L. Engelsma
Mw. L. Engels
Mw. L. Hofman
Mw. L. Westra
Mw. J. Kerssies
Mw.T.Oostenbrug                                                                                                                                                                                                                     Mw. A. Keulen

Co-assistenten

In het MCL zijn co-assistenten werkzaam die in opleiding zijn tot basisarts. Het is daarom mogelijk dat een co-assistent in het kader van de opleiding een spreekuur bijwoont. Dit alleen als de patiënt daartegen geen bezwaar heeft.