Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Poliklinische Longrevalidatie

Poliklinische Longrevalidatie is een belangrijke therapiemogelijkheid voor patiënten met COPD.

Meer informatie over poliklinische longrevalidatie

Longrevalidatieteam

Het longrevalidatieteam in het MCL bestaat uit:

Het team heeft maandelijks en indien nodig tussentijds overleg.

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma in het MCL bestaat uit twaalf weken lang, tweemaal per week, anderhalf uur trainen. De fysiotherapeut begeleidt de training. U traint samen met andere longpatiënten in een groep van maximaal acht deelnemers. U hebt, naast het trainen, ook aparte afspraken met de diëtist en medisch maatschappelijk werker.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Als onderdeel van de revalidatie worden vier verplichte voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De volgende onderwerpen komen hier aan de orde:

De bijeenkomsten worden gehouden door de longverpleegkundigen, maatschappelijk werker en psycholoog. Bij deze bijeenkomsten is ook uw partner of een naaste welkom.

Wilt u meer weten over longrevalidatie in het MCL, neemt u dan contact op met mw. A. Goosensen, longverpleegkundige, tel: (058) 2866769.
Folder poliklinische longrevalidatie MCL