Bereikbaarheid

iedere werkdag
08.30 - 16.30 uur

telefoon:
MCL Leeuwarden
058-2866190

MCL Harlingen
0517-499877

bezoekadres:
MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Sneldiagnostiek longpoli MCL

Het sneldiagnostiek traject is bedoeld voor patiënten waarbij een afwijking op de longfoto is geconstateerd. Er is dan vervolgonderzoek nodig in het MCL om te kijken of deze afwijking op de longfoto kwaadaardig (longkanker) of goedaardig is.

Het vaststellen van de aard van zo’n afwijking wordt ook wel het stellen van een diagnose genoemd. Uw huisarts overlegt met de longarts of u in aanmerking komt voor een versneld onderzoekstraject. Dit gaat via het ‘sneldiagnostiek traject’ van de polikliniek longziekten MCL. Op deze wijze kunt u sneller een diagnose krijgen. Hiervoor moet u in één week tijd verschillende onderzoeken ondergaan. Tijdens dit traject zult u informatie voorziening en begeleiding krijgen van de verpleegkundig consulent longoncologie.

Wanneer u in aanmerking komt voor dit traject, zal uw huisarts u verder informeren over de gang van zaken.

Meer informatie voor huisartsen vindt u op het besloten deel van de website