Print deze pagina Sla deze pagina op

Pneumothorax (klaplong)

Zowel de longen als de binnenzijde van de borstkas zijn omgeven door een vlies. Onder normale omstandigheden bewegen dit long- en borstvlies soepel over elkaar. Tussen deze vliezen bestaat een vacuüm. Tijdens het inademen zet de borstkas zich uit. Het borstvlies volgt de beweging van de borstwand en door het vacuüm tussen beide vliezen volgt het longvlies de beweging van het borstvlies. Zo worden de longen tijdens de inademing ‘opengetrokken’ en kan er verse lucht naar binnen stromen.

Pneumothorax (klaplong)

Een klaplong, ook wel pneumothorax genoemd, ontstaat wanneer er lucht in de ruimte tussen de longvliezen komt. Hierdoor bestaat er geen vacuüm meer tussen de vliezen met als gevolg dat de long geheel of gedeeltelijk in elkaar klapt. De betreffende long kan daardoor niet meer of maar gedeeltelijk meedoen met de ademhaling.

''

Oorzaken

De oorzaak van een klaplong kan een verwonding van buitenaf zijn waardoor een opening in het borstvlies ontstaat. Dit kan door een ongeluk of door medisch ingrijpen. Vaker ontstaat er een opening in het longvlies spontaan van binnenuit de long. Dit kan het gevolg zijn van een onderliggende longziekte zoals COPD. Vaak is er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. Deze spontane klaplong komt relatief vaak voor bij magere mannen jonger dan 40 jaar, vooral als ze roken.

Klachten

De klachten die kunnen optreden bij een klaplong zijn kortademigheid en/of pijn op de borst. Vaak zijn de klachten heviger als een groter gedeelte van de long is ingeklapt. Op grond van de verschijnselen en het lichamelijk onderzoek stelt een arts een klaplong vast. De diagnose moet altijd bevestigd worden met een röntgenfoto van de longen.

Behandeling

Meer informatie

Klik hier voor een informatief filmpje over klaplong.

longen.startpagina.nl