Print deze pagina Sla deze pagina op

Longkanker: oorzaken & klachten

Longkanker is een veel voorkomende ziekte: elk jaar komen er circa 9000 patiënten bij, waarvan 90% wordt veroorzaakt door roken. Vroeger was het vooral een mannenziekte, maar door het toenemende rookgedrag van vrouwen is de man/vrouw verhouding nu 3:1.

Risicofactoren

Risicofactoren die de kans op longkanker verhogen zijn:

Wanneer eenmaal longkanker is vastgesteld, is de kans op genezing gemiddeld hooguit 15%. Die kans kan hoger of lager liggen afhankelijk van het stadium waarin de longkanker zich bevind en welke behandeling er kan worden toegepast. Voorkómen is dus beter dan genezen. Dit betekent dat u nu of zo gauw mogelijk moet stoppen met roken.

Klachten

Aangezien ieder mens twee longen heeft met veel overcapaciteit, zijn er aanvankelijk geen of weinig klachten van de long zelf. Wel kunnen algemene klachten optreden zoals: malaise, vermoeidheid, gewichtsverlies, koorts, verminderde eetlust. Daarnaast kunnen klachten / verschijnselen optreden als gevolg van:

Vormen van longkanker

Meer informatie

Longkanker: onderzoek & behandeling