Een 'nieuwe' manier van voortbewegen

Doelgroep

Senioren die slecht ter been zijn en mensen met specifieke klachten van bijvoorbeeld kortademigheid, vermoeidheid, gewrichtsklachten of overgewicht, hebben vaak behoefte aan ondersteuning bij het lopen. ʻToch hebben veel mensen zo hun overwegingen om geen gebruik te maken van bestaande loophulpmiddelenʼ, legt Ralph Koppers uit. ʻDe uitstraling van die loophulpmiddelen is niet altijd even modern. Ze hebben vaak een invaliderend imago. Denk maar eens aan een rollator, een wandelstok, een looprek of krukken.ʼ

Dit alles vormde de aanleiding voor Koppers om, samen met Henk Tromp en Pieter Jan Rijpstra, de NRGbike loopfiets te ontwikkelen.

De NRGbike

Met de NRGbike (energy-bike) ervaar je een hele nieuwe manier van voortbewegen. De loopfiets biedt twee grote energetische voordelen: doordat je zit draagt de fiets je gewicht en dat voelt een stuk lichter tijdens het lopen. Het tweede voordeel is het rollen van de fiets; daardoor hoef je minder stappen te zetten op een bepaalde afstand.

Toepassing

De loopfiets is geschikt voor gebruik op de stoep, in de binnenstad, in de winkel en bijvoorbeeld het museum. Samen wandelen, zelf boodschappen doen, lekker de stad in en een ommetje maken behoren allemaal weer tot de mogelijkheden! Hierdoor neemt de zelfredzaamheid van de gebruiker enorm toe. Bovendien verbetert de kwaliteit van leven: een logisch gevolg als je minder afhankelijk bent van anderen!

Amerikaanse prijs

In mei 2013 heeft Bennie Reitsma, destijds nog in opleiding tot longarts in het MCL, een Amerikaanse prijs gewonnen voor zijn onderzoek bij patiënten met de longziekte COPD. Reitsma toonde aan dat de loopafstand met 40% toeneemt als patiënten met COPD gebruik maken van de NRGbike. De National Emfysema Foundation (een Amerikaanse patiënten-organisatie bekroonde Reitsma in Philadelphia voor dit onderzoek. Akke Nynke van der Meer, momenteel in opleiding tot longarts, vond vergelijkbare resultaten bij patiënten met hartfalen.

Meer informatie

www.nrgbike.nl

Terug