Nieuwsarchief

Dhr. H. Pasma, longarts Medisch Centrum Leeuwarden is per 1 februari 2017 met pensioen gegaan. Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst! 

Longfunctiekring Friesland

Sinds 2011 is er  voor longfunctie analisten  werkzaam binnen de Friese ziekenhuizen voorzien in regionale longfunctienascholing.  Op initiatief van de provinciaal georganiseerde maatschap Friese longartsen vond in de herfst van 2011 in het MCL (Leeuwarden) de aftrap plaats met een avond, geheel gewijd aan spirometrie en flow-volume meting. In april van dit jaar was er een avond In Nij Smellinghe (Drachten) georganiseerd rondom bronchoprovocatie testen in bredere zin.

lees verder

Dyspnoe-polikliniek

Benauwdheid, kortademigheid en ademnood zijn verschillende benamingen voor dyspnoe, een naar angstig gevoel van tekort aan lucht. Deze klacht wordt veelal als zeer dreigend ervaren.

Klachten kunnen zich zowel acuut als chronisch presenteren, en er zijn een groot aantal oorzaken hiervoor te vinden.

lees verder

Hoestpoli in MCL van start

Sinds januari 2011 is er een gezamenlijk spreekuur van longartsen en KNO artsen voor de behandeling van mensen met chronische hoestklachten. Door deze samenwerking kan snel onderzocht worden wat de oorzaak is van het hoesten en is snel bekend welke arts het hoesten kan behandelen. Meer informatie hierover vindt u hier

Stoppen-met-roken Poli Drachten 5 jaar

De Polikliniek Stoppen-met-roken van Nij Smellinghe bestaat vijf jaar. Een zeer persoonlijke aanpak en het systematisch volgen en begeleiden van individuele patiënten is de succesfactor gebleken van de polikliniek. De afgelopen vijf jaar melden zich circa 500 patiënten voor een intake. Door het programma gaat 75% van de patiënten beduidend minder roken, terwijl 25% van de patiënten erin slaagt succesvol en langdurig van het roken af te komen. Met een minisymposium is vrijdag 12 februari het eerste lustrum van de Stoppen-met-roken poli gevierd.

lees verder

Sprekoere longarts op Waadeilannen

Spesjalisten fan it MCL hâlde sûnt koart sprekoere op de Waadeilannen. Dat in sukses. It is net inkeld service fan it Ljouwerter sikehûs, mar it kin ek minskelibbens rêde.

lees verder

Ademtest voor kanker

Via een ademtest er achter komen of je wel of niet borst- of longkanker hebt. Het lijkt toekomstmuziek. Longarts Jan van der Malen van het Medisch Centrum Leeuwarden doet er als enige in Nederland onderzoek naar.

Leeuwarder Courant, 13 november 2009
Door Gerrie Riemersma

Het apparaat is zo groot als een grote walkietalkie. De elektronische neus zou moeten registreren  of iemand al dan niet borst- of longkanker heeft. Al twee jaar verricht longarts Jan van der Maten daar onderzoek naar, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

lees verder

Longgeneeskunde en sport

De Maatschap Friese Longartsen is op vele fronten actief, niet alleen in de patiëntenzorg, maar ook in de (top)sport.

lees verder

Longkanker: nog lange weg te gaan

In de behandeling van longkanker wordt vooruitgang geboekt. Maar in de berichtgeving moet wel op de nuance worden gelet.

PIER EPPINGA, longarts Nij Smellinghe

In de Leeuwarder Courant van 17 oktober stond een artikel van Will Gerritsen met als kop ‘Slimme oorlog tegen tumoren’. Op zich waardeer ik deze publicatie. De behandeling van longkanker is inderdaad in ontwikkeling, onder andere door betere mogelijkheden om de tumorcellen te karakteriseren. Ook is de diagnostiek verder verfijnd bijvoorbeeld door het toepassen van de PET-CT in de diagnostiek.

lees verder

Poli Sneker longartsen in Emmeloord

Na jaren van onzekerheid beschikken inwoners van de Noordoostpolder en Urk over een volwaardige zorgvoorziening. Donderdag 22 januari j.l. opende het Antonius Ziekenhuis een nieuwe ziekenhuislocatie in Emmeloord.

lees verder

Snelle verwijzing bij vlekje op de long

Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen heeft als eerste ziekenhuis in Friesland deelgenomen aan een landelijk project van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO om (mogelijke) longkankerpatiënten de beste en snelst mogelijke zorg te bieden.

lees verder

Eerste prijs ERS voor eNose-onderzoek

Van 4 t/m 8 oktober j.l. vond in Berlijn het jaarlijkse symposium van de European Respiratory Society plaats. De ERS is de overkoepelende longartsvereniging van Europa. Dit jaar waren er zo'n 20.000 bezoekers (longartsen, longfunctie analisten en onderzoekers in het veld van de longziekten) uit ongeveer alle landen ter wereld.

lees verder

Longartsen Antonius onder Friese paraplu

Al bijna 25 jaar vormen de zestien longartsen in onze provincie de Maatschap Friese Longartsen. Deze bundeling van krachten is uniek in Nederland én geeft de kwaliteit van zorg een flinke impuls. ‘Onze samenwerking bevordert de uitwisseling van kennis en biedt mogelijkheden voor verdere specialisatie’, benadrukken de drie longartsen van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. ‘Daardoor krijgt de patiënt hoogwaardige zorg dichtbij huis.’

lees verder

Foarstel better smookferbod

It kommende smookferbod yn de hoareka giet lang net fier genôch om minsken fan it smoken ôf te krijen. Dat fynt de lanlike Vereniging van Longartsen NVALT.

Twa longartsen út Beverwyk ha fiergeande foarstellen dien om minsken it smoken te behinderjen. Sa soe tabak trije kear sa djoer wurde moatte en mei der net mear op it skoalplein smookt wurde. Fryske smokers fine de plannen mar neat. Ek pomphâlders binne net sa wiis mei dizze foarstellen.

lees verder

Veiligheid elektronische sigaret onzeker

Er is onvoldoende bekend over de veiligheid van de elektronische sigaret. Het is met name onduidelijk hoeveel nicotine per keer vrijkomt uit de ampul in dit apparaat. Er is gesuggereerd dat het wel eens drie keer zoveel zou kunnen zijn als bij een gewone tabakssigaret. Dit zou een verhoogd risico kunnen zijn voor met name hart- en vaatpatiënten.

lees verder

Onderzoek Pulmonale Hypertensie MCL

Sinds 2007 werkt de vakgroep longziekten van het MCL mee aan een landelijk onderzoek naar het vóórkomen en beloop van pulmonale hypertensie. Het onderzoek is genaamd POEMAS (Pulmonale hypertensie Opsporing Een Multidisciplinaire Aanpak bij Sclerodermie) en wordt gedragen door enkele universitaire ziekenhuizen, betrokken bij de complexe zorg en behandeling bij deze patiënten.

lees verder