Resultaten Dyspnoe Polikliniek 2011-2013

In september 2011 is de dyspnoe poli van start gegaan in het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten. De huisarts kon een patiënt hier naar toe sturen met onbegrepen benauwdheid (dyspnoe).
In de periode 2011-2013 hebben we 51 patiënten gezien, bestaande uit 34 vrouwen en 17 mannen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. 

In  12 gevallen ( 21,4% ) werd er geen diagnose gesteld en kon de patiënt weer worden terugverwezen naar de huisarts. In 40 patiënten werd een diagnose gesteld, waarbij in 62,7% van de gevallen een longaandoening werd vastgesteld, waarbij verder onderzoek en  behandeling noodzakelijk was.

Zie voor het overzicht onderstaande tabel.

 

 

pulmonaal

cardiaal

overigen

geen diagnose

aantal

                              31

                            6

                     2

                  12

 

Astma                      4

Atriumfibrilleren   1

Anemie         1

 

 

COPD   GOLD I-III     9 

Hartfalen              2

Hart-long   problematiek 1

 

 

UIP                          1

Aortainsuff           1

 

 

 

Pneumonie              1

Ang   pect+ aorta insuff                    1

 

 

 

Bronchitis                 1

Aortaklep-afw      1

 

 

 

BHR +                      2

 

 

 

 

Hyperventilatie         4

 

 

 

 

HHD,   longf stoornis 1

 

 

 

 

Longembolie            1

 

 

 

 

Nicotine   abusus       1

 

 

 

 

Spierziekte               1

 

 

 

 

Adipositas/OSAS*    5

 

 

 

+    Bronchiale hyperreactiviteit

 

De patiënt tevredenheid ten aanzien van de dyspnoe-poli  is groot, nagenoeg iedereen waardeert de patiëntvriendelijkheid en efficiëntie van deze polikliniek.  Onderzoek in kort tijdsbestek waarbij  een consult door zowel de cardioloog als longarts in combinatie met  relatief uitgebreid onderzoek,het verkrijgen van de uitslagen  en eventueel behandelingsplan wordt als prettig ervaren.

 

Terug