Wetenschappelijk onderzoek bij longkankerpatienten MCL de behandeling vanuit patientperspectief onderzocht

In een behandeltraject bij longkanker in het MCL nemen arts en patiënt samen besluiten over de behandelmogelijkheden. Immunotherapie, chemotherapie, doelgerichte tabletten, bestraling, operaties, palliatieve zorg of zelfs afzien van behandeling of combinaties hiervan. Er zijn veel mogelijkheden, die afhankelijk zijn van het type longkanker, eventuele uitzaaiingen en DNA testen. De arts overlegt met de patiënt over de behandelingsmogelijkheden; de patiënt bepaalt de keuze. Ondanks de vele mogelijkheden tot behandeling is de prognose bij longkanker slecht. Patiënten kunnen de behandeling als zwaar ervaren.

Gijtenbeek: ‘In dit onderzoek gaat het erom te achterhalen hoe hoog de kwaliteit van leven van longkankerpatiënten is en wat patiënten achteráf vonden van hun behandeling. Zijn ze tevreden met hun keuze voor behandeling, of juist niet? Hoe hebben ze hun ziekteproces beleefd?’

Naar de beleving van de longkankerpatiënt is eigenlijk nog te weinig onderzoek gedaan. Van Geffen: ‘Meestal richt onderzoek zich op behandelmethoden en de effectiviteit. Maar de betekenis daarvan voor de patiënt is onvoldoende onderzocht. Bijvoorbeeld: is die zware chemokuur achteraf zinvol genoeg geweest? Of was het verlenging van een lijdensweg?’

Aan longkankerpatiënten in het MCL kan de vraag gesteld worden of ze met het onderzoek willen meedoen. Voor de patiënt bestaat deelname aan het onderzoek met name uit het invullen van een aantal vragenlijsten.

Van Geffen en Gijtenbeek hopen de kwaliteit van leven te meten vanaf het stellen van de diagnose bij patiënten met uitzaaiingen. ‘Doel is de zorg voor longpatiënten te verbeteren.’ Ze hopen de gegevens van enkele honderden patiënten te kunnen verzamelen. De eerste resultaten zijn over ca. een jaar te verwachten. Gijtenbeek hoopt in de toekomst op het onderzoek te promoveren.

Terug