Print deze pagina Sla deze pagina op

Aanvullende onderzoeken

Bij deze onderzoeken hoeft u niet door een mondstuk te ademen.

Allergietest

Het kan zijn dat de klachten van uw luchtwegen voor een deel veroorzaakt worden door allergieën. Door middel van deze test kunnen de meest voorkomende inhalatie-allergenen die effect hebben op uw luchtwegen opgespoord worden.

  • Wanneer u medicijnen gebruikt die de test kunnen beïnvloeden, dan staat op de medicatielijst of u eventueel tijdelijk met het gebruik van deze medicijnen moet stoppen.
  • Op de huid van beide onderarmen krijgt u verschillende druppels vloeistof. Met een priklancetje wordt door de druppel in de huid geprikt, zodat uw lichaam in contact komt met de desbetreffende stof. Vervolgens worden de druppels verwijderd. Het geheel moet een kwartier inwerken. Mocht het gaan jeuken, dan mag u niet krabben, dit vertroebelt de uitslag. Vervolgens leest de longfunctielaborant de reactie af van uw armen. Er wordt gekeken of er een reactie in de vorm van een of meerdere bultjes is ontstaan. Een reactie kan duiden op overgevoeligheid.
  • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten inclusief wachttijd.

Handknijpkrachtmeting

Deze meting geeft een indruk over de kracht die uw spieren kunnen leveren.

Vetvrijemassa-bepaling

Een longaandoening kan een afname van de spiermassa in het lichaam veroorzaken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de verhouding vet- en spiermassa in uw lichaam.

Bloedgasanalyse

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het zuurstofgehalte (gassamenstelling) in het bloed.

Mantoux

Bij dit onderzoek wordt aangetoond of u ooit in aanraking geweest bent met tuberculose.