Print deze pagina Sla deze pagina op

Mediastinoscopie

Wat is een mediastinoscopie

Deze kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte, is een diagnostisch onderzoek. Dit betekent dat de operatie informatie oplevert die nodig is om te beslissen welke behandeling voor u het beste is.

Bij een mediastinoscopie wordt met een scoop (‘kijkbuis’) in de borstholte gekeken. De mediastinoscoop bestaat uit een korte open buis, waarop een lichtbron is gemonteerd.

Hoe wordt de operatie uitgevoerd

De operatie wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie(narcose). De chirurg maakt een kleine snede vlak boven het borstbeen en brengt aan de voorzijde van de luchtpijp de mediastinoscoop in de borstholte. Achter het borstbeen ligt het mediastium. Dit is het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen: het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (o.a. de grote lichaamsslagader of aorta), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten.

Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp voor microscopisch onderzoek. Nadat de biopten zijn genomen wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de verkoeverkamer te liggen. Wanneer u wakker bent, brengt de verpleegkundige u terug naar de longafdeling. U heeft een vochtinfuus in de onderarm. Wanneer u goed herstelt van de operatie (niet misselijk, bloeddruk goed etc.) wordt het infuus verwijderd. Dezelfde dag kunt u weer normaal eten en drinken. ’s Avonds kunt u de warme maaltijd gebruiken.

In enkele gevallen is er een dunne slang (drain) vanuit de wond aangelegd. De drain zorgt ervoor dat vocht vanuit het wondgebied wordt afgevoerd. De drain is aangesloten op een opvangpot. Meestal wordt de drain 1 dag na de operatie verwijderd.

Klachten

Vooral de eerste dag na de operatie kunt u een drukkend gevoel achter het borstbeen ervaren. Mocht u na de operatie pijn hebben, dan kunt u pijnstillers krijgen.

Weer naar huis

Meestal gaat u twee dagen na de operatie weer naar huis, afhankelijk van het beloop en de bevindingen tijdens en na de operatie. De hechtingen kunnen na 7 dagen verwijderd worden. De longarts zal de resultaten van het onderzoek met u bespreken in de polikliniek.

Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een mediastinoscopie de normale risico’s op complicaties van een operatie, bijvoorbeeld trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. Deze complicaties komen bij deze ingreep echter weinig voor.

Daarnaast zijn er nog specifieke complicaties mogelijk.