Maatschap Friese Longartsen

Longfunctie-onderzoek

Wat is longfunctie-onderzoek?

Bij longfunctie-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat dat uw ademhaling registreert.

Meer informatie

Er zijn verschillende onderzoeken voor de longfunctie. Op de volgende pagina's worden beschreven:

Bron: www.www.frieselongartsen.nl