Maatschap Friese Longartsen

Astma

Astma is een ontsteking van de luchtwegen: hierdoor worden de luchtwegen nauwer en extra prikkelbaar, twee kenmerken van astma. Dit geeft dan de bekende klachten van astma: kortademigheid, piepende ademhaling, pijn op de borst, hoesten en soms slijmproduktie.

Diagnose

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wat er precies aan de hand is wanneer iemand deze klachten heeft. Sommige mensen die kortademig zijn en veel hoesten, denken dat ze chronische bronchitis hebben, maar hebben in werkelijkheid astma. Anderen daarentegen vermoeden dat ze astma hebben, maar bij hen is bijv. chronische bronchitis, overgewicht of emfyseem de oorzaak van hun kortademigheid. Wanneer u dit soort klachten hebt, bespreek ze met uw huisarts. Uw huisarts kan samen met u bepalen wat de oorzaak is. Soms is de diagnose niet goed te stellen of werkt de ingestelde behandeling niet voldoende. Dan kan de huisarts in samenspraak met u, u verwijzen naar de longarts.

Behandeling

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren. Het is natuurlijk verstandig om als astmapatiënt zoveel mogelijk de factoren die een astma-aanval uitlokken te vermijden. Vermijd bijvoorbeeld rokerige ruimtes, maak uw huis zoveel mogelijk stofvrij en zorg dat de kamers voldoende worden geventileerd. Meer info leest u op de pagina Het saneren van de woning.

Vaak zijn dit soort maatregelen echter niet voldoende om kortademigheid te voorkomen. Gelukkig bestaan er effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven.

Lees meer over: Astma, medicijnen en nog steeds klachten door dr. A. ten Brinke

Klik hier voor een informatief filmpje over astma. 

Meer informatie

Astma Fonds
longen.startpagina.nl

Bron: www.www.frieselongartsen.nl