Print deze pagina Sla deze pagina op

Kortademigheid/ benauwdheid

Ademnood, kortademigheid, luchthonger en benauwdheid zijn verschillende benamingen voor een (zeer) beangstigend gevoel van ‘luchttekort’.  De medische benaming voor kortademigheid is dyspnoe. Kortademigheid wordt vaak ervaren als een zeer bedreigend gevoel en kan vele oorzaken hebben.

We maken onderscheid tussen acute kortademigheid en langzaam toenemende kortademigheid:

Dit onderscheid is belangrijk omdat plotseling optredende kortademigheid vaak bedreigender is en (meestal) ook snelle actie vraagt. Bij langzaam optredende kortademigheid, raakt men door het tijdsbeloop vaak gewend aan het toenemende luchttekort. Onderzoek en eventuele behandeling hoeven dan ook niet (altijd) direct plaats te vinden.

Het gevoel van kortademigheid ontstaat meestal doordat men meer moeite moet doen om te ademen dan voorheen. Kortademigheid is dus vooral een gevolg van toename van de ademarbeid; de moeite die het kost om een bepaalde hoeveelheid lucht in en uit te ademen.

Mensen omschrijven de kortademigheid vaak op verschillende manieren, zoals:

Belangrijkste oorzaken van kortademigheid:

Longziekten die acute benauwdheid kunnen geven zijn een klaplong (pneumothorax), longembolie en hyperventilatie.
Bij astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) kan de kortademigheid vrij plotseling ontstaan, maar ook langzaam op komen zetten. Een luchtwegfectie, longontsteking (pneumonie) en longkanker kunnen ook benauwdheid geven, dit is echter zeker niet altijd het geval.
Voorts zijn er nog een aantal minder vaak voorkomende longziekten die kortademigheid kunnen geven. Enkele voorbeelden zijn afwijkingen aan de longblaasjes of te hoge bloeddruk specifiek in de bloedvaten van de longen. Ook het ‘in het verkeerde keelgat’ schieten van een pinda, snoepje of ander zogenaamd ‘vreemd lichaam’ geeft (acute) benauwdheid.

Hartproblemen leiden ook vaak tot kortademigheid. Angina pectoris of een hartinfarct geven vaak (acute) benauwdheid. Hartfalen leidt meer tot langzaam ontstaan van kortademigheid.

Het strottenhoofd en de stembanden zijn ook kwetsbare plekken omdat dit het smalste deel van de luchtweg is. Een wespensteek of kanker aan de stembanden maakt de luchtweg ter plaatse nog smaller hetgeen aanleiding kan geven tot benauwdheid.

Minder voorkomende oorzaken van kortademigheid zijn: problemen van het  zenuwstelsel, afwijkingen aan de borstkast en bloedarmoede.

Opmerkingen tot slot: