Print deze pagina Sla deze pagina op

Pulmo Research Friesland

De Maatschap Friese Longartsen doet regelmatig mee met nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de longziekten. Daartoe is maatschap Pulmo Research Friesland opgericht.

Patiënten die voldoen aan een aantal vastgestelde criteria wordt gevraagd om aan een onderzoek deel te nemen. Men wordt dan uitgebreid geïnformeerd over het betreffende onderzoek. Deelname geschiedt alleen op vrijwillige basis. De onderzoeksverpleegkundige en de trialarts, die in dienst zijn van Pulmo Research, zorgen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Selectieprocedure

Uw eigen longarts vraagt u om eventueel mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Voelt u daar voor, dan krijgt u een uitnodiging van de trialverpleegkundige voor een informatief gesprek. Alleen indien u geschikt bent, kunt u deelnemen aan een onderzoek.

Na dit gesprek kunt u thuis nog eens rustig nadenken of u mee wilt doen. Indien u besluit om mee te doen wordt het “informed consent” getekend. Dit is een verklaring waarmee u aangeeft voldoende geïnformeerd te zijn en waarmee u zich akkoord verklaart om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is geen contract want deelname is en blijft vrijwillig!

Het onderzoek

Vervolgens start het onderzoek en ontvangt u eventueel medicatie. Ook hierover wordt u uitgebreid geïnformeerd. Afhankelijk van het soort onderzoek waaraan u meedoet, vinden er longfunctie-onderzoeken, laboratoriumonderzoek of een ECG plaats. Soms moet u ook vragenlijsten beantwoorden over uw gezondheid. De trialverpleegkundige organiseert het onderzoek zodanig, dat de patiënt nooit verder te reizen hoeft te reizen dan naar zijn/haar eigen ziekenhuis. Er wordt vergoeding van gemaakte reiskosten aangeboden.

Privacy en anonimiteit

Van alle patiënten die meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek worden nauwgezet en anoniem de gegevens bijgehouden. Iedere patiënt heeft een eigen map en alleen de medewerkers van Pulmo Research weten van wie deze is.

Publicaties

Een acueel overzicht van onze publicaties vind u hier: COPD en Longkanker, astma

Medewerkers

''

mw. P. Hirmann, onderzoeksverpleegkundige (06-25542378)

De coördinator vanuit de Maatschap Friese Longartsen is:
J. van der Maten (Leeuwarden)

Postadres Pulmo Research

MCL, Poli Longziekten
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
tel.: 058-2866191